Actualiteitsdebat en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 23 oktober 2019, 14 uur

Actualiteitsdebat en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 23 oktober 2019, 14 uur

Hierna vindt u de lijst van Actuele Vragen die vandaag, woensdag 23 oktober, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen na het Actualiteitsdebat.

 - Actualiteitsdebat over de toekomst van De Lijn

- Actuele Vragen:

1. Actuele vraag van Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het klimaatspijbelen

2. Actuele vraag van Maurits Vande Reyde (Open Vld) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de samenstelling van het expertenpanel voor de interlandelijke adoptie

Actuele vraag van Freya Van den Bossche (sp·a) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de samenstelling van het expertenpanel betreffende interlandelijke adoptie

3. Actuele vraag van Nadia Sminate (N-VA) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over het arrest van het Grondwettelijk Hof betreffende de taalvereiste A1 als huurdersverplichting in de sociale huisvesting

4. Actuele vraag van Kurt Vanryckeghem (CD&V) aan Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, over economische maatregelen in het kader van de brexit

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel