Actualiteitsdebat en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 15 juni 2016

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 15 juni, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen na het Actualiteitsdebat

- Actualiteitsdebat over de door de Vlaamse Regering aangekondigde hervorming van de provinvies.

- Actuele Vragen: 

1.     Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over onderwijscontinuïteit voor kinderen en jongeren uit asielcentra die sluiten

2.     Actuele vraag van Ann Brusseel (Open Vld) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de aanpak van homofoob en transfoob geweld

3.     Actuele vraag van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het initiatief van een ‘tijdelijk erkend slachthuis’ voor het Offerfeest in Antwerpen en het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren

4.             Actuele vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het uitblijven van een nieuwe federale vliegwet en de stand van zaken betreffende een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten voor een gecoördineerd beleid inzake de luchthaven van Zaventem

               Actuele vraag van Katia Segers (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de stand van zaken betreffende een nieuwe vliegwet en de aanpak van de geluidshinder door de luchthaven van Zaventem

               Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de blijvende onzekerheid voor de luchthaven van Zaventem en de omwonenden met betrekking tot de vliegroutes van en naar de luchthaven

5.     Actuele vraag van Tine Soens (sp.a) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de initiatieven die Vlaanderen kan nemen om het lot van de Palestijnse bevolking in Gaza te verbeteren

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel