Actualiteitsdebat en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 15 februari 2017

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 15 februari, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen na het Actualiteitsdebat

- Actualiteitsdebat over de intercommunales

- Actuele Vragen: 

1.             Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over een alternatief voor een versnelde doorstart van de Noord-Zuidverbinding Limburg

               Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de plannen om de Limburgse Noord-Zuidverbinding als complex project te behandelen

2.             Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a), aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het ultimatum van de vakbonden aan de Vlaamse Regering in de onderhandelingen betreffende het lerarenloopbaanpact

               Actuele vraag van Ann Brusseel (Open Vld), aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het ultimatum van de vakbonden aan de Vlaamse Regering in de onderhandelingen betreffende het lerarenloopbaanpact

3.     Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de trambestelling van De Lijn en de toekomst van Bombardier Brugge

4.             Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de modernisering van de rijopleiding

               Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het uitblijven van de vernieuwde rijopleiding

5.     Actuele vraag van Björn Anseeuw (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de richtlijn van federaal minister De Block aan de huisartsen betreffende het voorschrijven van antidepressiva en de gevolgen hiervan voor de eerstelijnpsychologische hulp

 

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel