Actualiteitsdebat en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 13 juni 2018, 14 uur

Hierna vindt u de lijst van Actuele Vragen die vandaag, woensdag 13 juni, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen na het Actualiteitsdebat:

- Actualiteitsdebat over het armoedebeleid van de Vlaamse Regering, naar aanleiding van de recente cijfers van Kind en Gezin en de VREG.

- Actuele Vragen:

1.             Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het sociaal akkoord bij Carrefour en de activering van mensen met een SWT-statuut (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag)

                Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de regionale bevoegdheid inzake bedrijfsherstructureringen, naar aanleiding van het sociaal akkoord bij Carrefour

                Actuele vraag van Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de royale SWT-regelingen in het sociaal voorakkoord bij Carrefour

2.     Actuele vraag van Bart Caron (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de dalende meeuwenpopulatie

3.     Actuele vraag van Bruno Tobback (sp.a) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de blokkering door de Vlaamse Regering van ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen op Belgisch en Europees niveau

4.     Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de inbreng van Vlaanderen in de Belgische standpuntbepaling met betrekking tot het overleg tussen premier Michel en bondskanselier Merkel en de nakende Europese top

5.     Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de recente resultaten van de peilingsproeven Frans in het basisonderwijs

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel