Actualiteitsdebat en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 13 december 2017

Hierna vindt u de lijst van Actuele Vragen die vandaag, woensdag 13 december, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen na het Actualiteitsdebat:

- Actualiteitsdebat over het interfederale energiepact 

- Actuele Vragen:

1.             Actuele vraag van Marc Hendrickx (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de terdoodveroordeling van de Iraanse gastprofessor Ahmadreza Djalali

               Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de ter dood veroordeelde Iraanse professor Ahmadreza Djalali

2.             Actuele vraag van An Moerenhout (Groen) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de aanbevelingen van het Crisisplatform Wonen voor maatregelen om de wooncrisis aan te pakken

               Actuele vraag van Katrien Partyka (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de aanpak van de wooncrisis

3.     Actuele vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de impact van het schrappen van woonuitbreidingsgebied op het aanbod aan sociale woningen

4.             Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de Vlaamse cofinanciering van spoorinvesteringen

               Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de Vlaamse cofinanciering van spoorinvesteringen

               Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de 100 miljoen euro van de Vlaamse Regering voor spoorinvesteringen in Vlaanderen

               Actuele vraag van Ludo Van Campenhout (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het bereikte akkoord met federaal minister Bellot betreffende de spoorinvesteringen

5.     Actuele vraag van Jan Bertels (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de stijging van de rusthuisprijzen

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel