Actualiteitsdebat en Actuele Vragen, Vlaams Parlement, woensdag 1 juni 2016

 

Hierna vindt u de Actuele Vragen die vandaag, woensdag 1 juni, vanaf 14u, in het Vlaams Parlement aan bod komen na het Actualitietsdebat

- Actualiteitsdebat over de door de Vlaamse Regering voorgestelde hervorming van de kinderbijslag

- Actuele Vragen: 

1.             Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de ondersteuning in het kader van het M-decreet

               Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het weigeren van leerlingen die volgens het M-decreet recht hebben op een plaats in een reguliere school

               Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de evaluatie van het M-decreet door het Kinderrechtencommissariaat

2.     Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over een minimale dienstverlening van De Lijn bij stakingen

3.             Actuele vraag van Jan Bertels (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de ondersteuning van mantelzorgers

               Actuele vraag van Griet Coppé (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de resultaten van de studie naar de  prevalentie van informele zorg in Vlaanderen

               Actuele vraag van Peter Persyn (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de daling van de informele zorg in Vlaanderen en de uitwerking van een globaal mantelzorgplan

4.     Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten voor de inwerkingtreding van het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid

5.             Actuele vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de recente wateroverlast in Vlaanderen

               Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over een oplossingsgericht waterbeleid naar aanleiding van de wateroverlast van de voorbije dagen

 

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel