Skip to Content
Actuadebat over lerarentekort in het onderwijs

Actuadebat over lerarentekort in het onderwijs

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement besliste vandaag om op woensdag 20 oktober een actualiteitsdebat te agenderen over het lerarentekort in het onderwijs.

Het lerarentekort vormt al langere tijd een maatschappelijke uitdaging. De talrijke vacatures in het onderwijs zijn daarvan een bewijs. De onderwijskwaliteit dreigt hierdoor in te boeten. Daarom diende de Groen-fractie de vraag in om een actualiteitsdebat te organiseren over het gebrek aan leerkrachten.

Het Uitgebreid Bureau ging in op deze vraag en besliste om op woensdag 20 oktober hierover een actualiteitsdebat te organiseren.

Verloop van het actualiteitsdebat:

  1. openingsstatement door fracties zonder onderbreking;
  2. antwoord van minister Weyts;
  3. debat tussen de fracties met mogelijkheid tot onderbrekingen.

Het aantal actuele vragen die aansluitend worden geagendeerd, wordt beperkt tot één per fractie.

Op basis van de ingediende initiatieven over dit onderwerp is de sprekersvolgorde als volgt:

  1. Vooruit
  2. Groen
  3. CD&V
  4. N-VA
  5. Vlaams Belang
  6. Open Vld
  7. PVDA

Live kijken

U kan op woensdag 20 oktober het actuadebat live volgen vanaf 14u:

- via de website van het Vlaams Parlement

- of via vlaamsparlement.tv: Telenet kanaal 42; Proximus TV kanaal 175; Orange kanaal 80.

 

Liesbeth Homans

Voorzitter Vlaams Parlement

Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement

 

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel