Skip to Content
Actuadebat over klimaatplan van de Vlaamse Regering

Actuadebat over klimaatplan van de Vlaamse Regering

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement besliste vandaag om op woensdag 10 november een actualiteitsdebat te agenderen over de nieuwe klimaatmaatregelen van de Vlaamse Regering.

Door de nieuwe klimaatregelen zal Vlaanderen ┬átegen het jaar 2030 40 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2005. Zowel de Groenfractie als de PVDA-fractie hebben vragen bij deze klimaatmaatregelen en wensen aan de hand van een actuadebat meer verduidelijking van de Vlaamse Regering.

Het Uitgebreid Bureau ging in op deze vragen en besliste om op woensdag 10 november hierover een actualiteitsdebat te organiseren.

Het debat zal als volgt verlopen:

  1. Spreektijd fracties (zonder onderbrekingen):  3 minuten per fractie
  2. Antwoord Vlaamse Regering: 12 minuten, onderling te verdelen
  3. Spreektijd fracties (met mogelijkheid tot interruptie):  4 minuten per fractie

Volgende ministers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het actualiteitsdebat: minister-president Jan Jambon, minister Hilde Crevits, minister Zuhal Demir, minister Matthias Diependaele, minister Lydia Peeters.

Op basis van de ingediende initiatieven is de sprekersvolgorde als volgt:

  1. Groen
  2. CD&V
  3. Vooruit
  4. PVDA
  5. Open  Vld
  6. Vlaams Belang
  7. N-VA

Het aantal actuele vragen die aansluitend worden geagendeerd, wordt beperkt tot één per fractie.

Live kijken

U kan op woensdag 10 november het actuadebat live volgen vanaf 14u:

- via de website van het Vlaams Parlement

- of via vlaamsparlement.tv: Telenet kanaal 42; Proximus TV kanaal 175; Orange kanaal 80.

Liesbeth Homans

Voorzitter Vlaams Parlement

Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel