Actuadebat over het verpakkingsplan van minister Schauvliege

Het Vlaams Parlement zal op woensdag 16 mei 2018 een actualiteitsdebat organiseren over het verpakkingsplan van minister Joke Schauvliege.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft vandaag beslist om aan de agenda van de plenaire vergadering van 16 mei 2018 een actualiteitsdebat toe te voegen over het verpakkingsplan van minister Joke Schauvliege.

Het actualiteitsdebat wordt georganiseerd op voorstel van de Groen-fractie.

Het aantal actuele vragen wordt beperkt tot één per fractie en één per volksvertegenwoordiger die geen lid is van een fractie

Het actualiteitsdebat vangt aan om 14u. De actuele vragen volgen aansluitend op het debat.

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel