Skip to Content
Actuadebat over het stikstofakkoord

Actuadebat over het stikstofakkoord

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement besliste vandaag om op woensdag 25 mei een actualiteitsdebat te agenderen over de uitvoering van het stikstofakkoord.

De Groen-fractie vraagt dat de Vlaamse Regering aan de hand van een actuadebat meer duidelijkheid zou scheppen over de uitvoering van het stikstofakkoord.

Het Uitgebreid Bureau ging akkoord met deze vraag en besliste de agenda van de plenaire vergadering van woensdag 25 mei 2022 om 14 uur aan te vullen met een actualiteitsdebat.

Het actualiteitsdebat verloopt als volgt:

  1. openingsstatement van maximum 3 minuten door elke fractie zonder onderbreking ;
  2. antwoord van de Vlaamse Regering van maximum 10 minuten ;
  3. debat met maximum 4 minuten spreektijd per fractie met mogelijkheid tot onderbrekingen.

Op basis van de chronologie van het ingediende initiatief is de sprekersvolgorde :

  1. Groen
  2. N-VA
  3. Vlaams Belang
  4. cd&v
  5. Open Vld
  6. Vooruit
  7. PVDA

De ministers Zuhal Demir, Lydia Peeters en Jo Brouns zijn uitgenodigd om het actualiteitsdebat bij te wonen.

Het aantal actuele vragen die aansluitend worden geagendeerd, wordt beperkt tot één per fractie.

Live kijken

U kan op woensdag 25 mei het actuadebat live volgen vanaf 14u:

- via de website van het Vlaams Parlement

- of via Vlaams Parlement TV: Telenet kanaal 42; Proximus TV kanaal 175; Orange kanaal 80.

Liesbeth Homans

Voorzitter Vlaams Parlement

Dirk Nuyts Persvoorlichter Vlaams Parlement

 

 

 

Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel