Actuadebat over het interfederaal energiepact

Het Vlaams Parlement zal op woensdag 13 december 2017 een actualiteitsdebat organiseren over de opmaak van het interfederaal energiepact en de houding van de Vlaamse Regering daarin.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft vandaag beslist om aan de agenda van de plenaire vergadering van 13 december 2017 een actualiteitsdebat toe te voegen over de opmaak van het interfederaal energiepact en de houding van de Vlaamse Regering daarin.

Het actualiteitsdebat werd aangevraagd door sp.a en Vlaams Belang en gesteund door Groen.

De sprekersvolgorde van de fracties voor het actualiteitsdebat is, conform de afspraken uit het Gentlemen’s Agreement en volgens de ingediende initiatieven:

  1. sp.a
  2. N-VA
  3. Vlaams Belang
  4. CD&V
  5. Groen
  6. Open Vld

Het actualiteitsdebat vangt aan om 14u. De actuele vragen volgen aansluitend op het debat.

De plenaire vergadering kan live bekeken worden via https://goo.gl/jVv6Pj

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel