Actuadebat over de Vlaamse klimaatbeleidsdoelstellingen

Maandag 16 oktober 2017 — Het Vlaams Parlement zal op woensdag 18 oktober 2017 een actualiteitsdebat organiseren over de stand van zaken met betrekking tot de Vlaamse klimaatbeleidsdoelstellingen.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft vandaag beslist om aan de agenda van de plenaire vergadering van woensdag 18 oktober 14u, een actualiteitsdebat toe te voegen over de stand van zaken met betrekking tot de Vlaamse klimaatbeleidsdoelstellingen.

Op basis van de ingediende initiatieven is de sprekersvolgorde als volgt:

1. s.pa

2. Groen

3. N-VA

4. CD&V

5. Open VLD

6. Vlaams Belang

Het  Uitgebreid Bureau heeft de Vlaamse ministers Hilde Crevits, Bart Tommelein, Liesbeth Homans, Ben Weyts en Joke Schauvliege verzocht aan dit debat deel te nemen.

Door de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de agenda wordt het aantal actuele vragen beperkt tot 1 vraag per fractie en één per volksvertegenwoordiger die geen lid is van een fractie.

Het actualiteitsdebat vangt aan om 14u. De actuele vragen volgen aansluitend op het debat.

De plenaire vergadering kan live bekeken worden via https://goo.gl/GZx1aq

 

Jan Peumans

Voorzitter

Jan Peumans, voorzitter Vlaams Parlement