Actuadebat over de ontwerpkaart met de meest kwetsbare waardevolle bossen

Het Vlaams Parlement zal op woensdag 24 mei 2017 een actualiteitsdebat organiseren over de ontwerpkaart met de meest kwetsbare waardevolle bossen.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft vandaag beslist om aan de agenda van de plenaire vergadering van woensdag 24 mei, 14u, een actualiteitsdebat toe te voegen over de ontwerpkaart met de meest kwetsbare waardevolle bossen.

Op basis van de ingediende initiatieven is de sprekersvolgorde als volgt:

1. Groen

2. s.pa

3. Vlaams Belang

4. Open Vld

5. Hermes Sanctorum (Onafhankelijke)

6. N-VA

7. CD&V

Door de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de agenda wordt het aantal actuele vragen beperkt tot 1 vraag per fractie en één per volksvertegenwoordiger die geen lid is van een fractie.

Het actualiteitsdebat vangt aan om 14u. De actuele vragen volgen aansluitend op het debat.

De plenaire vergadering kan live bekeken worden via https://goo.gl/zqsDtJ

Jan Peumans

Voorzitter

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel