Actuadebat over de crisisjeugdhulp

Maandag 23 april 2018 — Het Vlaams Parlement organiseert op woensdag 25 april een actualiteitsdebat over het rapport van het Rekenhof betreffende de crisisjeugdhulp.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft vandaag beslist om aan de agenda van de plenaire vergadering van 25 april 2018, 14u, een actualiteitsdebat toe te voegen over de crisisjeugdhulp.

Het actualiteitsdebat wordt georganiseerd op voorstel van de sp.a-fractie. Aanleiding vormt het verslag van het Rekenhof met als titel “Crisisjeugdhulp. Analyse van niet-beantwoorde hulpvragen”.

Het aantal actuele vragen wordt beperkt tot één per fractie en één per volksvertegenwoordiger die geen lid is van een fractie

Het actualiteitsdebat vangt aan om 14u. De actuele vragen volgen aansluitend op het debat.

De plenaire vergadering kan live bekeken worden via de website: https://goo.gl/hPcJ8Y

Jan Peumans

Voorzitter

Jan Peumans,  Voorzitter Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement