10 jonge CEO’s op stage in het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement organiseert op dinsdag 14 en woensdag 22 maart in samenwerking met VOKA een parlementaire stage met 10 jonge Vlaamse CEO’s. Om de werking van het parlement beter te leren kennen, krijgen zij elk een Vlaams volksvertegenwoordiger als meter of peter toegewezen.

Het Vlaams Parlement organiseert al meer dan 10 jaar stages met diverse organisaties uit het middenveld. Via deze stages krijgen de deelnemers een beter inzicht in de werking en de rol van het parlement. Zo komen middenveld en politiek korter bij elkaar.

Het Vlaams netwerk van ondernemingen, VOKA, was er bij het begin als eerste bij om aan deze stages deel te nemen. Zij organiseren nu voor de 11de keer een parlementaire stage voor hun aangesloten ondernemingen.

Dit keer koos VOKA voor 10 jonge CEO’s. Zij krijgen op dinsdag 14 en woensdag 22 maart elk een parlementslid als meter of peter toegewezen die hen tijdens deze dagen persoonlijk zal begeleiden.

Programma

De eerste dag, 14 maart, start met een verwelkoming door de secretaris-generaal van het Vlaams Parlement, Martine Goossens. Nadien volgen de stagiairs hun meter of peter naar de fractievergaderingen, ontmoetingen of commissievergaderingen die op de parlementaire agenda staan.

Op woensdag 22 maart verwelkomt voorzitter Jan Peumans de jonge CEO’s in het parlement. In de voormiddag treden zij zelf in debat met de jongste parlementsleden. ’s Namiddags wonen de deelnemers de plenaire vergadering bij.

Jan Peumans

Voorzitter

Bijlage: lijst deelnemers met hun meters/peters

Contacteer ons
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Dirk Nuyts Persverantwoordelijke Vlaams Parlement
Over Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren over maatschappelijke problemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en ondervragen de ministers over hun beleid.

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel